Reklamační formulář

Úvod Jak nakupovat?

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               www.lenzi.cz

Podnikatel:                            Lenka Mészarosová

Místo podnikání:                     Pod Strání 440/1, 407 47  Varnsdorf

IČ:                                        04206410

E-mailová adresa:                   lenzivdf@seznam.cz

Telefonní číslo:                        602824281

 

Spotřebitel:                               

Jméno a příjmení:                     …………………………………………………………………………………

Adresa:                                    …………………………………………………………………………………

E-mailová adresa:                     …………………………………………………………………………………

Telefonní číslo:                          …………………………………………………………………………………

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

Mnou zakoupený produkt ve Vašem obchodě www.lenzi.cz vykazuje následující vadu(y):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (*podrobný popis vady)

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… (*podrobný popis požad.způsobu vyřízení)


Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)            ……………………………………….......................................
  2. Číslo objednávky:                                                  ……………………………………….......................................
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly předány hotově / dobírkou / převodem na účet (*) a budou v případě řešení uznané reklamace vrácením peněžních prostředků vráceny zpět hotově / převodem na účet (*) (v případě požadavku převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) č.účtu:……………………......................................................

 

 

 

V ………………………………………. Dne ……………………………….

 

______________________________________

                                                                                                                                       Podpis spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ……………………………………………………(*)

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Ke stažení zde: ikona Word 

Copyright 2022 - 2023 © lenzi